Rozwój geografii

Rozwój geografii

Podstawą istnienia i rozwoju nauki geograficznej jest mapa. Bez niej zgłębianie zagadnień tego typu nie byłoby możliwe, bowiem dyscyplina ta bazuje na badaniach przestrzennych. Badania te mają natomiast charakter opisowy oraz analityczny. Wyszczególnia się http://www.justynaczowicka.pl/2015/03/sesje-dzieciece.html na chwilę obecną szeroki wachlarz działów geografii.

Do nich zalicza się między innymi geografię fizyczną, która natomiast dzieli się na geomorfologię, hydrologię, limnologię, potamologię, oceanografie, glacjologię, klimatologię, fenologię, geografię gleb, biogeografię, geografię fizyczną kompleksową. Drugi dział natomiast to geografia społeczno-ekonomiczna, w obrębie której mowa o następujących podkategoriach: geografia historyczna, komunikacji, łączności, ludności, osadnictwa, polityczna, kultury, transportu, rolnictwa, turyzmu, religii, przemysłu, polityczna, wybo porównanie ubezpieczeń oc i acrcza, usług i wiele innych

konsultant24.pl

Geografia