Biologia

Biologia

Poza wyżej szczegółowo omówioną astronomią oraz jej wielorakimi kategoriami, warto wspomnieć także o wielorakich innych dziedzinach kwalifikowanych do sfery nauk e-tort.pl  przyrodniczych. Jedną z nich okazuje się biologia– pojęcie to wywodzi się etymologicznie z języka greckiego, a na nie składają się dwa wyrazy, brzmiące „bios” czyli życie oraz „logos”, a więc słowo jakubisiak.pl/zaklad-pogrzebowy-sluzew/, nauka.

Biologia opiera się w swych analizach na skrupulatnym badaniu wszystkiego, co określić można jako organizmy żywe. To po prostu nic innego, jak analizowanie życia w rozmaitych postaciach, formach, przejawach. Nie chodzi zatem w tej dyscyplinie nauk przyrodniczych o to, żeby charakteryzować systemy w kategoriach obiektów, na jakie oddziałują prawa fizyczne czy matematyczne. To poświęcenie uwagi egzystencji w rozmaitym wymiarze – od ameby, do człowieka.

 

 

http://www.pakoenergy.pl

Przyroda