Geografia

Geografia

Ostatnią z przybliżanych słupy żerdzie wirowane przez nas dziedzin nauk przyrodniczych okazuje się geografia. Jest to dyscyplina wiedzy o charakterze nie tylko środowiskowym, chociaż przede wszystkim opiera się ona na szczegółowym analizowaniu otoczenia człowieka, natury, ale również śmiało można określić ją detektyw tczew mianem nauki społecznej. Specjalizuje się ona w badaniu powłoki ziemskiej, a więc zgłębianiu przestrzeni geograficznej.

 

Dodatkowe obszary jej prosperowania to analizowanie zróżnicowań przestrzennych, biorąc pod uwagę w tym aspekcie zarówno kwestie przyrodnicze, jak także społeczno-gospodarcze. Słowo geografia pochodzi zaś od dwóch wyrazów – ge czyli ziemia oraz grapho- piszę. Na kartach historii utrwalił się zapisek, iż autorem pojęcia geografia jest eratostenes z cyreny.

http://nts-energy.pl

Geografia